CHARVÁT HYKOM s.r.o.

Nadační fond

Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o. finančně podporují každoročně řadu sportovních, kulturních a sociálních projektů už 14 let. Aby však tato podpora či pomoc mohla být určena konkrétně těm lidem, kteří ji skutečně potřebují, byl v roce 2014 založen Nadační fond.

Účelem Nadačního fondu je podporovat

 • sociálně potřebné a nadané studující,
 • sociálně potřebné děti, sportovce a nemocné a tělesně
  postižené osoby,
 • osoby v tíživé životní situaci,
 • projekty, které přispívají ke zlepšování duševního a tělesného
  rozvoje dětí a mládeže zejména v oblasti vědy, umění, kultury
  a sportu a projekty humanitární a projekty sociální pomoci.

Obracíme se proto jako každoročně na veřejnost, aby nám předložila doporučení a návrhy ze svého okolí, které si podporu zaslouží. Svá doporučení nám zasílejte do 30. 06. 2017 a to buď e-mailem na charvat@charvat-chs.cz, nebo poštou na adresu Nadační Fond JUDr. Jiřího Charváta, Zbraslavice 394, 285 21 Zbraslavice.

Projekty, které se rozhodneme podpořit, zveřejníme, stejně jako tuto výzvu, na našich web stránkách a v regionálním tisku.

Nadační fond v roce 2017 podpořil:

Blanka Lísková … 20 000 Kč
příspěvek na vzdělání a speciální pomůcky

Hana Hovorková … 23 720 Kč
příspěvek v hmotné nouzi

MAS Lípa pro Venkov … 2 000 Kč
akce Čistá řeka Sázava

Petra Černá, Malešov … 45 000 Kč
příspěvek na operaci syna

ZŠ Zbraslavice … 35 000 Kč
vybavení učebny nábytkem

Martina Pospíšilová … 30 000 Kč
příspěvek na vzdělání a asistenční služby

Petra Vášová … 50 000 Kč
příspěvek na vzdělání a speciální pomůcky

VÚ Kutná Hora … 15 000 Kč
Liga v malé kopané výchovných ústavů

Diakonie Čáslav … 15 000 Kč
vybavení místnosti pro muzikoterapii

Dětský domov Sázava … 65 000 Kč
příspěvek na terapie

Marie Ž., Kutná Hora … 10 000 Kč
příspěvek v hmotné nouzi

Senior Klub Dvorce … 10 000 Kč

CHARVÁT BANÍK Havířov … 200 000 Kč
příspěvek na činnost klubu

FOKUS … 50 000 Kč
nábytek, materiály k terapiím

Sociální Služby Semily … 27 000 Kč
kulturní akce

Městská knohovna, Semily … 5 000 Kč
Deskohrátky v knihovně

ZŠ Speciální Semily … 66 749 Kč
bezpečnostní příčka

ZŠ I. Olbrachta, Semily … 1 800 Kč
příspěvek na školu v přírodě

Tereza Kubálková … 32 800 Kč
příspěvek na terapii dcery

Jan Malina … 40 000 Kč
příspěvek na léčení

Iva Cabrnochová … 92 000 Kč
podpora dcer

Pavlína Šípková … 20 000 Kč
příspěvek na léčbu dcery

Do Nadačního fondu přispěly tyto společnosti

 • CHARVÁT Group s.r.o., Zbraslavice … 520 720 Kč
 • CHARVÁT AXL a.s., Semily … 150 549 Kč
 • CHARVÁT CTS s.r.o., Okřínek … 184 800 Kč

CHARVÁT HYKOM s. r. o.
Plzeňská 2726
269 01 Rakovník

IČO: 62956256
DIČ: CZ62956256

Telefon: +420 313 515 923
Fax: +420 313 515 187
E-mail: hykom@charvat-hykom.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT HYKOM s. r. o.
Plzeňská 2726
269 01 Rakovník
Czech Republic

Facebook